บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด ให้บริการสำรวจและออกแบบพร้อมติดตั้ง การจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริการหลังการขาย เช่น  ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงงาน อุตสาหกรรม, ด้านระบบงานสุขาภิบาล และระบบท่อดับเพลิง, ด้านระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศภายในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม, ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณสื่อสาร, ด้านระบบโสตทัศน์สำหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา, ด้านงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งแบบคงที่ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, ด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน, ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น