Career


บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด มีความต้องการรับพนักงานเพื่อรับการขยายงานของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้

สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ชุดฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส), ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, กิจกรรมกีฬา, อื่น ๆ

CareerDevelopment_Logo


วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมนประจำไซต์งาน

เพศชาย อายุ 30 – 35 ปี
 การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 สามารถควบคุมดูแลงานติดตั้ง งานก่อสร้าง
 สามารถเขียนแบบ/ถอดแบบ และประเมินราคา
 มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาติขับขี่
จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ลงประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2559


สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติส่วนตัว/Resume มาได้ที่ E-mail : yanitsa@dsubsin.com หรือ Fax : 0-25135982
เมื่อทางเราได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2513-5928