Services

บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด
ให้บริการสำรวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้ง การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริการหลังการขาย   ให้บริการด้วยความจริงใจอย่างครบวงจร ติดต่อสอบถาม โทร. 02-945-8435-6

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง


1.ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
– งานเดินเมนไฟฟ้า
– งานติดตั้งตู้ MDB
– งานติดตั้งระบบแสงสว่าง, โคมไฟฟ้า

 

 

 

 

ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง

2.ด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง

– งานระบบสายสัญญาณสื่อสาร

– งานติดตั้งระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
– งานระบบโสตทัศน์สำหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา

 

 

 

 

 

ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

3.ด้านระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
– งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
– งานติดตั้งระบบระบายอากาศ
– งานติดตั้งเครื่องเย็น ห้องเย็น

 

 

 

 

ระบบประปาและสุขาภิบาล

 

4.ด้านระบบประปาและสุขาภิบาล
– งานออกแบบวางระบบน้ำประปา
– งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล
– งานติดตั้งระบบระบายท่อระบายน้ำในอาคาร

 

 

 

 

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 

5.ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV & Fire Alarm)
– งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
– งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
– งานติดตั้งสัญญาณกันขโมย

 

 

 

 

 

งานออกแบบและตกแต่งภายใน

 

6.ด้านงานออกแบบและตกแต่งภายใน
– งานออกแบบตกแต่งสำนักงาน บริษัท ห้างสรรพสินค้า
– งานออกแบบตกแต่งร้านอาหาร และโรงแรม
– งานออกแบบตกแต่งบ้าน และสวน